مرور برچسب

فرزند ساتراپ فارناباز یکم

فارناک دوم

فارناک دوم ( به انگلیسی : Pharnaces II ) ، چهارمین حکمران از دودمان فارناکیان ( یک سلسله محلی از حاکمانی بودند که بین سده پنجم تا سده چهارم قبل از میلاد بر ساتراپی فریگیه هلسپونت زیر نظر شاهنشاهی هخامنشیان ایران سلطنت می ‌کردند ، آنها نسبت…