مرور برچسب

قباد دوم

شیرویه

شیرویه یا قباد دوم یا کواذ از 24 فوریهٔ سال 628 میلادی برای 7 ماه پادشاه ایران ساسانی بود. شیرویه پسر خسرو پرویز و ماریا دختر موریس قیصر روم بود. شیرویه بر علیه خسرو پرویز دست به کوتایی خونین زد و با دشمنان خسرو پرویز متحد شده و خسرو پرویز…