مرور برچسب

قبر شاپور دوم کجاست

شاپور دوم ساسانی (ذوالاکتاف)

بیوگرافی شاپور دومشاپور دوم یا شاپور بزرگ یا شاپور ذوالاکتاف، شاه بزرگ ساسانی در سال 309 میلادی در پیروز آباد زاده شد. نام مادر وی ایفرا هرمز و پدرش نیز هرمزد دوم بود. شاپور دوم یکی از پادشاهانی هست که بیشتر زمان پادشاهی را در بین شاهان