مرور برچسب

قره تپه

آتشکده قره تپه در فامنین

آتشکده باستانی واقع در فامنین همدان که امروزه به نام آتشکده قره تپه شناخته می شود که در 4 کیلومتری جنوب فامنین قرار دارد. قدمت این آتشکده به زمان ساسانیان بر میگردد که در زمان ایشان دین رسمی کشور دین زرتشتی بوده است و در هر شهری یک یا چند…