مرور برچسب

قلعه فراموشی ساسانیان

زندان قلعه فراموشی

قلعه فراموشی ساسانیان حتما نام قلعه فراموشی (به فارسی میانه: انوشبرد) به گوشتان خورده است. این زندان که به نام زندان فراموشی یا دژ فراموشی نیز شناخته می شود، قلعه و زندان معروف سیاسی امپراتوری ساسانیان در خوزستان امروزی در جنوب غربی