مرور برچسب

قیمت سکه گودرز یکم

گودرز یکم اشکانی، بررسی سکه ها و زندگینامه

گودرز یکم که بود؟ گودرز یکم  پادشاه امپراتوری اشکانیان از ۹۱ قبل از میلاد تا ۸۷ یا ۸۰ قبل از میلاد بود. او پسر و جانشین مهرداد دوم (124-91 پیش از میلاد) بود و پسرش ارد اول جانشین او شد. اطلاعات زیادی از او در دست نیست و از سکه گودرز یکم به…