مرور برچسب

لئونیداس

واقعیت نبرد ترموپیل چیست؟

پیشگفتار جنگ ترموپیل نام نخستین نبرد از سری دومین دورهٔ جنگ‌ های هخامنشیان و یونانیان در زمان خشایارشا است. این جنگ بین ارتش شهرهای متحد شده یونانی به فرماندهی لئونیداس اسپارتی، و امپراتوری هخامنشی به فرماندهی شخص خشایارشا بود. این جنگ نیز…