مرور برچسب

لوئی دهم

لوئی دهم

لوئی دهم با فرنام تاریخی ستیزه جو که در اسپانیایی معنای لوئی خیره سر را میدهد فرمانروای فرانسه از ۱۳۱۴ تا هنگام مرگش بود . فرمانروای پیش از او فلیپ چهارم و پس از او ژان یکم نام داشت . وی در ۴ اکتبر ۱۲۹۸ در پاریس زاده شد و در ۵ ژوئیه ۱۳۱۶…