مرور برچسب

مارکوس کوکیوس نروا

زندگی نامه نروا امپراتور روم

مارکوس کوکیوس نروا از سال 96 تا 98 پس از میلاد امپراتور روم بود و سلطنت او پس از جانشینی پرتلاطم پیشینیانش ثبات را به ارمغان آورد. اقدامات نروا امپراتور روم به ایجاد پایه‌هایی برای دوران طلایی جدید برای روم کمک کرد که در زمان جانشین منتخب