مرور برچسب

مرگ خالد بن ولید

نبرد یرموک جنگ مسلمانان و رومیان

زمان جنگ یرموک نبرد یرموک (یا رودخانه یرموک؛ همچنین به عنوان نبرد جابیه-یرموک) در طول شش روز، از 15 تا 20 اوت 636 پس از میلاد، بین ارتش مسلمانان خلافت راشدین (632-661 میلادی) درگرفت و نتیجه جنگ یرموک شکست رومیان بود. فرمانده جنگ