مرور برچسب

مصطفی چهارم

مصطفی چهارم ( سلطان امپراطوری عثمانی )

مصطفی چهارم ، ( به ترکی عثمانی : مصطفی رابع ) بیست و نهمین سلطان و خلیفه امپراتوری عثمانی بود ، که از ۲۹ می ۱۸۰۷ میلادی تا ۲۹ ژوئیه ۱۸۰۸ میلادی سلطنت کرد . پیش از او سلیم سوم و پس از او محمود دوم ( برادرش ) بر تخت سلطنت نشستند . سلطان…