مرور برچسب

مقبره فرورتیش

فرورتیش دومین پادشاه ماد ها

فرورتیش پادشاه مادها فرورتیش دومین شاه ماد پسر دیاکو اولین شاه ایران و ماد (۶۷۵ - ۶۵۳ پیش از میلاد مسیح) پیش از میلاد است و پدربزرگ ماندانا، مادر کوروش بزرگ محسوب می شود.بسیاری از باستان شناسان، با توجه به تقویم‌ها و