مرور برچسب

ملکه ارمنستان

ملکه آشخن ( همسر تیرداد سوم شاه ارمنستان )

آشخن ( ارمنی : Աշխեն ، انگلیسی : Ashkhen ) شناخته شده با نام ملکه آشخن ( حیات نیمه دوم سده ۳ و نیمه اول سده ۴ میلادی ) وی همسر تیرداد سوم ارمنستان فرزند خسرو دوم و شاه سلسله اشکانی ارمنستان بود ، او به واسطه ازدواج با شاه ارمنستان ملکه…