مرور برچسب

ملکه داماسپیا

داماسپیا ( همسر اردشیر یکم )

داماسپیا همسر اردشیر یکم و مادر خشایارشای دوم بود ، که از سال ۴۳۰ تا ۴۶۶ پیش از میلاد شهبانوی هخامنشی بود . پیش از او آمستریس و پس از او آلوگونه در این مقام و جایگاه بودند . وی درسال ۴۳۱ پیش از میلاد تاج گذاری کرد . او در پارس چشم به جهان…

خشایارشای دوم

بیوگرافی خشایارشای دوم هفتمین شاه از سلسله هخامنشیان است که به مدت 45 روز پادشاه ایران زمین بود. (424 پیش از میلاد) خشایارشای دوم تنها فرزند اردشیر یکم از ملکه داماسپیا بود. نام خشایارشا به معنی مرد شجاع و پهلوان است و در این جا به