مرور برچسب

ملکه مادر

آلوگونه ( معشوقه و همسر اردشیر یکم )

آلوگونه یکی از معشوقه ‌های اردشیر یکم و مادر سغدیانوس بود . پیش از او داماسپیا و پس از او پروشات در مقام ملکه مادر قرار داشتند . وی در بابل چشم به جهان گشود و از دودمان هخامنشیان بود . او پس از مرگ همسرش در اوایل سال ۴۲۴ پیش از میلاد و به…