مرور برچسب

مهردادسوم

مهرداد سوم

مهرداد سوم یکی دیگر از پادشاهان سلسله اشکانی بود ، که از سال ۸۷ پیش از میلاد تا سال ۸۰ پیش از میلاد بر ایران حکومت کرد . وجود او در تحقیقات امروزی مورد اختلاف است . پادشاه پیش و پس از او ارد یکم نام داشت . وی از دودمان اشکانیان ، دارای…