مرور برچسب

مهرداد ( پسر فرهاد چهارم )

مهرداد ( پسر فرهاد چهارم )

مهرداد یکی از پسران فرهاد چهارم ، چهاردهمین پادشاه سلسله اشکانی است . او در سال ۴۹ میلادی بر سر رسیدن به تاج و تخت و حکومت بر ایران با پادشاه آن زمان که گودرز دوم بود جنگید . بزرگان ایران در مجلس مهستان گودرز را به دلیل سخت گیری و…