مرور برچسب

مهرداد یکم

مهرداد یکم ( نخستین شاهنشاه اشکانی )

مهرداد یکم ، اشک پنجم مشهور به مهرداد بزرگ ، فرمانروای سلسله اشکانی از سال ۱۷۱ پیش از میلاد تا سال ۱۳۲ پیش از میلاد بود . وی معمار اصلی شاهنشاهی اشکانی بود . فتوحات او حکومت اشکانی را از یک فرمانروایی کوچک به یک شاهنشاهی جهانی و از بزرگترین…