مرور برچسب

مهرماه قادین

مهرشاه قادین

مهرشاه قادین ، ( ترکی عثمانی : امینه مهرشاه قادین ) که با نام‌های مهرماه و آمینه نیز نامیده میشد . وی در سال ۱۶۹۳ در فرانسه زاده شد ، و از ۸ می ۱۷۶۲ تا ۳۰ اکتبر ۱۷۵۷ در مقام والده سلطان حکمرانی میکرد . نام کامل او دولتلو عصمتلو مهرشاه…