مرور برچسب

مهر یشت چیست

مهر یشت اوستا با متن و ترجمه

مهریشت یکی از سرچشمه های (منبع)پنهان تاریخ دینی - اجتماعی ایران، این سرزمین کهن است. از این روی این یشت با 35 کرده (فصل) و 146 بند، پس از فروردین یشت، بلندترینِ یشت های کتاب اوستا است. میترا (مهر)، ایزد روشنایی و پیمان، بازیگر مهم این بخش