مرور برچسب

نام های نبرد های جنگ جهانی دوم

معرفی 5 نبرد پر تلفات در جنگ جهانی دوم

جنگ جهانی دوم بزرگترین جنگ تاریخ کره زمین است بیشترین تلفات را در بین همه جنگ های تاریخ با فاصله بسیار به خود اختصاص داده است.در جریان جنگ جهانی دوم جنگ های مرگباری اتفاق افتاد که تلفات بسیار بالا و دور از انتظاری داشت، که ما در این پست به