مرور برچسب

نبرد یزدگرد دوم و آتیلا

یزدگرد دوم ساسانی

پادشاهی یزدگرد دوم یزدگرد دوم پادشاه ساسانی (شاهنشاه) ایران از ۴۳۸ تا ۴۵۷ بود. او جانشین و پسر بهرام پنجم (۳۸۲-۴) بود. از رخداد های مهم این دوره نبرد یزدگرد دوم و آتیلا (هون ها) و جنگ آوارایر (جنگ با ارمنی ها) است. دوران سلطنت او با