مرور برچسب

نجیب زاده ساسانی

همزاسپ سوم ( فرمانروای ایبری )

همزاسپ سوم ( پارسی میانه : Hamazāsp ، گرجی : ამაზასპ III ) یکی از نجیب‌ زادگان ساسانی در سده سوم میلادی و در زمان حکومت شاپور یکم ( دومین شاهنشاه ایران ‌شهر از دودمان ساسانی بود که بعد از مرگ پدرش اردشیر بابکان ، مؤسس شاهنشاهی ، در ۱۲ آوریل…

چشمک ( همسر اردشیر بابکان بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی )

چشمک ( پارسی میانه: Cašmag ) یا چشمه یکی از زنان نجیب‌ زاده ساسانی در سده سوم میلادی بود . وی همسر اردشیر بابکان بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی بود که از سال ۲۲۴ تا سال ۲۴۲ میلادی حکومت کرد او همچنین از سال ۲۱۱/۲ تا سال ۲۲۴ میلادی شاه پارس بود .…

انوشک ( نجیب زاده ساسانی و همسر اردشیر بابکان )

انوشک ( پارسی میانه : Anōšag ) یا انوشه یکی از زنان نجیب ‌زاده ساسانی در سده سوم میلادی بود . وی همسر اردشیر بابکان بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی بود که از سال ۲۲۴ تا ۲۴۲ میلادی سلطنت کرد ، او از ازدواجش با اردشیر بابکان صاحب یک دختر به نام…