مرور برچسب

نجیب زاده پارسی

وادفرداد ( اتوفرادتس )

وادفرداد ( به یونانی : Aὐτoφραδάτης ) ( اتوفرادتس ) در قرن ۴ قبل از میلاد زندگی می ‌کرد ، یک پارسی که خودش را به عنوان یک ژنرال و فرمانده در پادشاهی و سلطنت اردشیر سوم هخامنشی ( پسر اردشیر دوم از شهبانو استاتیرا ، یازدهمین شاهنشاه هخامنشی…