مرور برچسب

نضیره

نضیره ( همسر شاپور یکم )

بر طبق داستان ‌های فارسی و عربی اوایل دوران اسلامی ، نضیره شاهدخت شهر هترا ( حضر ، شهری باستانی است که در استان نینوا ، عراق قرار دارد ) بود که در جریان سقوط این شهر با دیدن شاهنشاه جوان ، شاپور یکم ( دومین شاهنشاه ایران ‌شهر از دودمان…