مرور برچسب

نکهت خانم

نکهت خانم ( همسر شاه عباس دوم صفوی )

نکهت خانم ، ملکه همسر ، شاه عباس دوم هفتمین شاهنشاه صفوی و ملکه مادر شاه سلیمان یکم هشتمین پادشاه صفوی بود . وی از خاندان صفوی و دارای دین و مذهب اسلام شیعه بود . او از ازدواجش با شاه عباس دوم صاحب یک فرزند به نام سلیمان یکم شد . نکهت خانم…