مرور برچسب

هرمز سوم

هرمزد سوم شاه ساسانی

بیوگرافی هرمزد سوم هرمزد سوم یا هرمز سوم هفدمین پادشاه ساسانی می باشد از روی سکه هرمز سوم ساسانی مشخص شده که در سال 459 میلادی شاه ایران بوده است. پدر او یزدگرد دوم و مادرش ملکه دینگ بود. مدت پادشاهی هرمزد سوم کوتاه بود چرا که وقایعی