مرور برچسب

هزاربد ارتش ساسانی

بابک ( هزاربد ارتش ساسانی )

بابک ( پارسی میانه : Papak / Pabag ) یکی از نجیب‌ زادگان ساسانی در سده سوم میلادی و در دوران حکومت شاپور یکم ( دومین شاهنشاه ایران ‌شهر از دودمان ساسانی بود که بعد از مرگ پدرش اردشیر بابکان ، مؤسس شاهنشاهی ، در ۱۲ آوریل ۲۴۰ میلادی به…