مرور برچسب

هفتن یشت کوچک

هفتن یشت

هفتن یشت، یکی از بخش های اوستا، کتاب مقدس ایرانیان باستان می باشد. وقتی به متون هفتن یشت نگاهی می اندازیم با دیدت زبانی مخدوش و نا مفهوم رو به رو می شویم که این خود نشان دهنده متاخر و ضعیف بودن این یشت می باشد.در هفتن یشت فهرستی از هفت