مرور برچسب

همزاسپ سوم

همزاسپ سوم ( فرمانروای ایبری )

همزاسپ سوم ( پارسی میانه : Hamazāsp ، گرجی : ამაზასპ III ) یکی از نجیب‌ زادگان ساسانی در سده سوم میلادی و در زمان حکومت شاپور یکم ( دومین شاهنشاه ایران ‌شهر از دودمان ساسانی بود که بعد از مرگ پدرش اردشیر بابکان ، مؤسس شاهنشاهی ، در ۱۲ آوریل…