مرور برچسب

همسر اردشیربابکان

چشمک ( همسر اردشیر بابکان بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی )

چشمک ( پارسی میانه: Cašmag ) یا چشمه یکی از زنان نجیب‌ زاده ساسانی در سده سوم میلادی بود . وی همسر اردشیر بابکان بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی بود که از سال ۲۲۴ تا سال ۲۴۲ میلادی حکومت کرد او همچنین از سال ۲۱۱/۲ تا سال ۲۲۴ میلادی شاه پارس بود .…