مرور برچسب

همسر موسس امپراطوری عثمانی

ملحون خاتون

ملحون خاتون ، ترکی استانبولی : Malhun Hatun‎ ؛ در قرن ۱۳ در بیگ نشین آناتولی زاده شد و در نوامبر سال ۱۳۲۳ در بورسا درگذشت . او دختر عمر بیگ و دین و مذهبش اسلام بود . وی همسر عثمان یکم موسس و بنیانگذار امپراتوری عثمانی و والده اورخان یکم ،…