مرور برچسب

وادفراداد سوم

وادفراداد سوم ( شاه ایالت پارس )

وادفراداد سوم دومین شاه ایالت پارس بود ، که حدوداً در تاریخ نیمه اول قرن یکم پیش از میلاد فرمانروایی و حکومت می‌کرد . پیش از او دارایان یکم و پس از او پسرش دارایان دوم بر تخت سلطنت نشستند . تاریخ دقیقی از روز تولد وی در دسترس نیست .…