مرور برچسب

وایکینگ ها که بودند

جنگ وایکینگ ها با مسلمانان

در این پست از تاریخ پارسی به بررسی جنگ های وایکینگ ها با اعراب مسلمان، حکومت ایران در زمان وایکینگ ها، چگونگی نبرد وایکینگ ها با مسلمانان و ... خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. وایکینگ ها که بودند وایکینگ ها در طول قرن نهم تا یازدهم