مرور برچسب

پارتاماسپات

پارتاماسپات ( شاهزاده خاندان اشکانی )

پارتاماسپات ( پارتاماسپت ) یک شاهزاده ایرانی بود که برای مدت زمان کوتاهی در دوران لشکرکشی تراژان ، امپراتور روم ، به ایران به عنوان دست نشانده رومی‌ ها بر تخت سلطنت و شاهنشاهی ایران نشست . وی بعد از عقب‌ نشینی رومی‌ ها از ایران به عنوان شاه…