مرور برچسب

پاکور یکم

پاکور یکم ( شاهنشاه خاندان اشکانی )

پاکور یکم یک شاهزاده اشکانی بود که در سال ۶۳ پیش از میلاد زاده شد . او بر پدرش شورید و خود را شاهنشاه اشکانی نامید اما مدتی بعد ( حدوداً یکسال ) ، حاکمیت پدرش را قبول کرد . وی پسر ارد دوم شاهنشاه اشکانی و لائودیکه شاهدخت کوماژنی بود . او از…

پاکور یکم ( شاه ایالت پارس )

پاکور یکم یکی دیگر از پادشاهان ایالت پارس بود ، که در نیمه نخست سده یکم میلادی سلطنت میکرد . وی شاه پارس یک دولت خراجگزار شاهنشاهی اشکانی بود . پیش از او وهشیر یکم و پس از او پاکور دوم به عنوان فرمانروای ایالت پارس بر تخت سلطنت نشستند .…