مرور برچسب

پروشات

پروشات ( شاهدخت هخامنشی )

پروشات شاهدخت هخامنشی ، دختر اردشیر سوم و آتوسا و خواهر اردشیر چهارم بود ، که در پارس چشم به جهان گشود . او از دودمان هخامنشی و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . گفته شده که او یکی از سه زن ایرانی ‌ای بود که به ازدواج اسکندر درآمده‌ بودند .…

شهبانو پروشات ( همسر داریوش دوم )

پروشات ، پری‌شاد یا پری‌زاد ( پارسی باستان : Parušyātiš ) یکی از شهبانو های قدرتمند و پرآوازهٔ دوران هخامنشیان ، همسر داریوش دوم و مادر اردشیر دوم هخامنشی بود . او در پاسارگاد چشم به جهان گشود . وی از خاندان هخامنشی و دارای دین و مذهب…