مرور برچسب

پیامبر شدن زرتشت

آغاز رسالت زرتشت

در آن دوران دو گروه از مردم در فلات ایران به زندگی میکردند: 1. شهرنشینان: آنان به کشاورزی و پرورش گاو و گوسفند رغبت داشتند و زرتشت خود از این دسته از مردم بود. این دسته از مردم ماه , خورشید, ستارگان, باران, آتش و آب سرچشمه زندگی, را پرستش…