مرور برچسب

چرا به بهرام چوبین میگفتند

داستان بهرام چوبین، نابغه نظامی ایران

بهرام چوبین در تاریخ بهرام چوبین یا وهرام چوبین که با لقب مهربندک (خدمت میترا) نیز شناخته می‌شود، از نجیب‌زاده‌ها، رهبران سیاسی امپراتوری ساسانی بود. بهرام چوبین در جنگ بهرام چوبین با چینی ها به یک نابغه نظامی تبدیل شد. بهرام چوبین