مرور برچسب

ژان یکم

ژان یکم

ژان یکم پادشاه فرانسه زاده ۱۵ نوامبر ۱۳۱۶ بود ، وی پنج روز بعد از به دنیا آمدنش درگذشت و از لحظه ای که به دنیا آمد پادشاه فرانسه شد بعد از او عمویش فلیپ به پادشاهی رسید. پدرش لوئی دهم و مادرش کلمانس مجار نام داشت ......