مرور برچسب

کانال آموزش خط میخی، آموزش خط میخی تصویری PDF

آموزش خط میخی (آموزه ششم)

با درودی دوباره به دوستداران آموزش خط میخی از سری آموزش کامل خط میخی، در نخست خواستم که از واژه های پارسی در این آموزه استفاده کنم ولی از آنجایی که ما در این آموزه به آموزش دستور زبان خط میخی پرداخته ایم، برای پردازش بهتر این آموزه برای…