مرور برچسب

کتاب سخنان زرتشت

پند های 18 گانه زرتشت

زرتشت پیامبر ایرانی درسال ۶۵۰۰ پیش از میلاد مسیح در روز ششم فصل بهار یعنی در 6 فروردین در خانۀ پوروشسپ دیده به جهان گشود. ( داستان زندگی زرتشت پیامبر(تولد تا رسالت) ) زرتشت از 7 سالگی تا 15 سالگی نزد برزین خردمند و دانای مقدس بزرگ آن دوران