مرور برچسب

کشته شدن بانو خرمدین

بانو خرمدین

بانو خرمدین همسر بابک خرمدین بود (زادروز 795 میلادی - مرگ 838 میلادی). او یکی از زنان جنگجو و یکی از قهرمانان کل تاریخ ایران است. زمانی که ایرانیان به فرماندهی بابک خرمدین برای بازگرداندن سلسله ساسانی و بیرون راندن اعراب از ایران به پا…