مرور برچسب

کشته شدن یزدگرد به دست خسرو آسیابان

کشته شدن یزدگرد سوم

یزدگرد پس از شکست سنگین ارتش ایران در جنگ نهاوند جز عنوان پادشاهی چیزی نداشت، ناگزیر از این شهر به آن شهر می رفت. سپهبد طبرستان طی نامه ای از یزدگرد درخواست کرد تا به طبرستان برود و در آنجا با کمک و همکاری دیلمیان جنگ را با مسلمانان ادامه…