مرور برچسب

کمبوجیه یکم

کمبوجیه یکم

کمبوجیه یکم فرزند کوروش یکم ، شاه انشان بود . وی با ماندانا دختر آستیاگس ازدواج کرد و حاصل ازداج آنها کوروش بزرگ بود . کمبوجیه شاه پارسی ها نامیده می شد ، هیچ اطلاعاتی راجب زمان حیاتش باقی نمانده است ، مهم ترین منبع اطلاعات در موردش حکاکی…