مرور برچسب

که نوشین روان دیده بود این به خواب

خواب دیدن خسرو انوشیروان

در این پست از تاریخ پارسی به خواب عجیب خسرو انوشیروان می پردازیم که به نوعی خبر از آینده میداده است. در یکی از شب های سرد و زمستانی سال 570 میلادی زمانی که خسرو یکم ساسانی انوشیروان دادگر بزرگ پادشاه ایران بود در تیسفون و در اتاق مخصوصش به…