مرور برچسب

کوتاه ترین پادشاهی ایران

کوتاه ترین سلسله حاکم بر ایران کدامند؟

کوتاه ترین سلسله حاکم بر ایران کدامند؟ در این پست به بررسی کوتاه ترین سلسله ایران خواهیم پرداخت. کوتاه ترین پادشاهی ایران شاید همان طور که حدس زده باشید همگی مربوط به دور پس از اسلام می باشد. پس از سقوط امپراتوری ساسانی در ایران، قدرت،