مرور برچسب

کیوس

کاووس ( فرزند ارشد قباد یکم )

کاووس که در منابع اسلامی از آن با نام کیوس هم یاد شده است ، فرزند بزرگ و ارشد قباد یکم بیستمین پادشاه ساسانی بود که دو بار بر تخت سلطنت نشست . نام وی شاید از روی نام کی‌کاووس ، فرزند کیقباد و شاه اسطوره‌ای ایران گرفته شده باشد . احتمالاً…