مرور برچسب

گلبهار خاتون

گلبهار خاتون ( همسر سلطان محمد فاتح )

گلبهار خاتون ، همسر سلطان محمد فاتح ، هفتمین و یکی از بزرگترین پادشاهان امپراطوری عثمانی بود . وی در سال ۱۴۳۲ چشم به جان گشود . او از ۳ می سال ۱۴۸۲ تا سال ۱۴۹۳ در مقام و جایگاه والده سلطان قرار داشت ، پیش از او امینه خاتون و پس از او نیز…

گلبهار خاتون ( همسر سلطان بایزید دوم )

گلبهار خاتون ، ترکی عثمانی: کل بهار خاتون همسر بایزید دوم سلطان امپراتوری عثمانی بود . او را عایشه نیز مینامیدند . وی در ۱۴۵۳ در ترابزون متولد شد ، گفته شده که او در سال ۱۵۰۵ فوت شده اما برخی بر این باورند که وی در ۱۲ ژوئن ۱۵۱۵ در ترابزون…