مرور برچسب

گوهر خان سلطان

گوهر خان سلطان

گوهرخان سلطان ، متولد ۱۶۰۵ در استانبول ، وی در ۱۶۶۰ در سن ۵۵ سالگی در استانبول درگذشت ، سپس او را در آرامگاه پدرش سلطان احمد ، در مسجد آبی به خاک سپردند . او دختر سلطان احمد یکم از همسرش کوسم سلطان ، و نیز خواهر عثمان دوم ، مراد چهارم ،…